ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท       ประเภทประชาชน  (หลักสูตร:AG02(01) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

____________________________________

 วันที่  10 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นโดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

การทำน้ำพริกเห็ดมีขั้นตอนต่างๆ สะอาดและดอกเห็ดที่สดในน้ำพริกเห็ดนางฟ้าที่มีกลิ่นหอมของเห็ดนางฟ้า มีสรรพคุณในเรื่อง เจริญอาหาร ย่อยอาหาร รสชาติอร่อย สดเสมอ เนื่องจากไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บรักษาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

🍄…สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์.. 🍄

  1. เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
  2. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
  3. กระเทียมเจียว 250 กรัม
  4. หอมแดงเจียว 250 กรัม
  5. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
  6. พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
  7. เกลือ 5 กรัม
  8. น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
  9. ผงปรุงรส 50 กรัม
  10. น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

🍄ขั้นตอนการผลิตน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

ขั้นตอนที่ 1 นำเห็ดนางฟ้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย เมื่อทำความสะอาดเห็ดนางฟ้าเรียบร้อยแล้วนำเห็ดนางฟ้ามาฉีกให้เป็นเส้น หลังจากนั้นนำเห็ดนางฟ้ามาคลุกเคล้ากับแป้ง พอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จ ให้นำเห็ดนางฟ้าที่เราคลุกเคล้ากับแป้งลงไปทอดในกระทะตั้งไฟพอประมาณทอดจนเหลืองแล้วพักทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน 

ขั้นตอนที่ 2 นำใบมะกรูดที่ทำความสะอาดแล้วมาฉีกแล้วนำไปทอดในกระทะจนมีความหอมและกรอบ  แล้วนำพริกมาทอดจนได้ที่

ขั้นตอนที่ 3 นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ตั้งแต่ข้างต้นมาผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้พอละเอียด 

ขั้นตอนที่ 4 พอปั่นเสร็จแล้วให้นำมาทำการชั่งตวงเพื่อใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู