สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนนี้ตำบลสวายจีกทำการจัดอบรม เรื่อง การตัดเสื้อสตรี เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานร่วมกันในครั้งนี้ซึ่เป็นการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์หัตถพันธ์ นิ้วเพชร มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบ ตัดเย็บ รวมถึงการให้ความรู้ในการแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น แปรรูปผ้าพื้นบ้านเป็นกระเป๋า เสื้อคลุม เสื้อสุภาพสตรี เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่ารวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสวายจีก อีกด้วยคะ

 

อื่นๆ

เมนู