บทความเดือนตุลาคม

ในเดือนตุลาคม นับเป็นเดือนที่ 10 ของปี 2564 ที่คนในหมู่บ้านยังคงเฝ้าระวังโควิด 19 กันอย่างต่อเนื่อง แต่ในชุมชนบ้านโคกเมืองก็ยังคงทำกิจกรรมภายในชุมชนกันอย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือ การทอเสื่อกก

การทอเสื่อกกนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน นับเป็นอาชีพเสริมรองจากอาชีพหลัก นอกเหนือจากนี้ การทอเสื่อกกยังเป็นอาชีพหลักให้กับคนพิการได้สร้างรายได้มาจุนเจือในครอบครัว นับว่าอาชีพนี้เป็นอีกทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับพวกเขา

นางยุพิน เบ้าทอง ประธานกลุ่มการทอเสื่อกกได้บอกวิธีการทอเสื่อกก ว่ามีวิธีทำดังนี้

  1. นำต้นกกมาผ่าให้เป็นเส้นไว้หลายๆ เส้น
  2. นำกกที่ผ่าไว้ไปตากแดดให้แห้ง
  3. นำเส้นกกที่ตากไว้มาย้อมสีไว้เพื่อเตรียมทอ
  4. นำเส้นกกมาทอเป็นลายต่าง ๆ ตามต้องการ

 

 

 

 

 

นางบังอร การินทร์ ผู้พิการที่ทำอาชีพทอเสื่อกก กล่าวว่า การทอเสื่อกกเป็นการสร้างอาชีพให้กับเขาได้จุนเจือครอบตรัว เพราะร่างกายของทำอาชีพอื่น ๆ ไม่ได้ และเขายังกล่าวอีกว่า นับช่วงที่ยังไม่มีโควิด มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและซื้อเสื่อกกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ช่วงนั้นมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว แต่นับช่วงโควิดระบาดหนัก จึงทำให้เขาขาดรายได้ไม่น้อย เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

ถึงแม้ว่าโควิด 19 จะยังคงระบาดหนัก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในหมู่บ้านโคกเมือง และทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ทุกวัน แต่กิจกรรมการทอเสื่อกกก็ยังคงดำเนินต่อไปในทุก ๆ วัน และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนบ้านโคกเมืองอยู่เสมอ

ในเดือนตุลาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานลงพื้นที่กันต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหมู่บ้านกันต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู