ชาวนาในฤดูฝน

เสาวภาค  ประดับดี

 

ในฤดูฝนของทุกปี ชาวนาต่างดีใจที่มีฝนตกลงมาทำให้ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม ดั่งสุภาษิตที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ชาวนาได้ทั้งผลผลิตข้าวและได้ทั้งปลาไว้ประกอบอาหารอีกด้วย

ทุ่งนาในปีนี้เต็มไปด้วยน้ำที่ล้นทะลัก เนื่องจากมีมรสุมพายุเข้ามา ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดผลกระทบคือน้ำในทุ่งนาท่วมต้นข้าวล้มไปบ้างในหลายพื้นที่  แต่ความสุขที่หาได้จากวิถีชีวิตชาวบ้านนั้นคือในช่วงหน้าฝนโดยส่วนมากจะพากันออกไปหาปลา ในนานั้นมีปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน ปูนา และกุ้งฝอย ซึ่งการดักจับกุ้งฝอยนั้นมีมานานตั้งแต่สมัยก่อนโดยการดักกุ้งฝอยนั้นมีมากมายหลากหลายแบบหลากหลายวิธีตามความนิยมและตามประสบการณ์ของแต่ละคนและอาจจะแตกต่างกันออกไป บ้างก็จะเจาะขวดพลาสติก จากนั้นจึงวางที่ดักที่เป็นขวดพลาสติกลงไปครึ่งขวด ใช้ฝั่งที่เป็นไม้เสียบลงไปให้แน่นจากนั้นสังเกตให้น้ำอยู่บริเวณครึ่งขวดห้ามจมน้ำลงไปเด็ดขาดเนื่องจากกุ้งจะขาดอากาศหายใจ และจะทำให้กุ้งนั้นหลบหนีได้ง่าย เป็นวิถีชาวบ้านเรียบง่ายที่หาได้ตามทุ่งนา

วิถีชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กที่แสนจะเรียบง่าย หาความสุขได้ภายในชุมชน เพียงแค่การทำปลูกพืชผัก ปลูกข้าว หาของที่จะประกอบอาหารได้ง่าย ชีวิตง่ายๆ ตามความพออยู่ พอกิน ตามสไตล์คนในตำบลโคกเหล็กของฉัน

อื่นๆ

เมนู