ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร MS03

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนหลังราชภัฏเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนหลังราชภัฏ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชน พบว่าจะมีถังขยะที่แยกประเภทก่อนทิ้งและไม่ได้แยกคือทิ้งขยะทุกประเภทในถังนั้นได้เลยและจะมีรถจากเทศบาลเข้ามาเก็บขยะเพื่อนำไปทำการคัดแยกและย่อยสลาย ส่วนในด้านของการทิ้งขยะของคนในชุมชนนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแต่จะทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันหมดและไม่ได้มองว่าการคัดแยกก่อนทิ้งเป็นเรื่องที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจะมีถังขยะแยกประเภทหรือไม่ก็ตามแต่คนส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของการแยกขยะแต่เน้นความสะดวกในการทิ้ง แต่ภายในชุมชนก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขยะเพราะทุกคนก็ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเองและทิ้งขยะลงในถังขยะตามจุดที่วางไว้ให้

สรุป จากการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนกับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และข้อดีจากการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู