1. ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ บัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางคณะ MS03 ได้มีการลงพื้นที่ร่วมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ , ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข , อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร และกลุ่มที่ 1 ตำบลในเมือง เพื่อที่จะไปศึกษาสภาพปัญหาขยะภายในชุมชน ทางกลุ่มที่ 1 จึงได้เลือกชุมชนฝั่งละลมในการลงไปศึกษาปัญหา เนื่องจากทางชุมชนฝั่งละลมไม่มีถังขยะสาธารณะและมีปราญช์ชาวบ้านเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

เมื่อทางคณะ MS03 ได้ไปลงพื้นที่ ณ บ้านรองประธานชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่และวิธีการทิ้งขยะภายในชุมชน จึงได้ทราบว่าทางชุมชนไม่มีถังขยะภายในชุมชนเลย เนื่องจากทางชุมชนไม่ต้องการให้มีขยะจากคนภายนอกหรือการส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในชุมชน ทางรถเก็บขยะทางเทศบาลจึงมาจัดเก็บอาทิตย์ละ 2-3ครั้ง วันละ 2 เวลา โดยให้คนในชุมชนนำถุงขยะจากบ้านตัวเองนำมาวางไว้หน้าบ้าน เพื่อให้รถขยะเข้ามาเก็บขยะตามเวลา และเมื่อถามถึงความต้องการของคนภายในชุมชน สิ่งที่คนในชุมชนต้องการ มิใช่ถังขยะ แต่เป็นถุงขยะสีดำนั่นเอง

สรุป การทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้มีการจัดประชุมกลางแจ้งและเป็นสถานที่ที่อากาศถ่ายเท และทางผู้ปฏิบัติงานได้กำชับให้ผู้เข้าร่วมใส่แมสเพื่อที่จะได้ตรงตามคอนเซ็ปท์ของทางกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อประชุมเสร็จเราจึงแจกของเพื่อเป็นการขอบคุณที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกัน

Tags:

อื่นๆ

เมนู