ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

               ในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/)  ซึ่งมีหัวข้อหลักในการจัดเก็บอยู่หลายหัวข้อทางทีมงานจึงลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจประจำชุมชน โดยการลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การเรียนรู้คลีนิคสีเขียว ณ บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ 

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่

 

                ศูนย์การเรียนรู้คลีนิคสีเขียวแห่งนี้มีพืชอยู่มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ขนุนหรือแม้กระทั่งพืชสมุนไพรที่สามารถนำไปผลิตเป็นยาดมหอมระเหย ตลอดการลงพื้นที่สำรวจก็จะมีผู้มาให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาซึ่งนั่นก็คือคุณแม่เขียวแห่งบ้านสายโท 2 ใต้โดยคุณแม่เขียวได้เล่าให้ฟังว่าพืชผลไม้ที่ปลูกไว้นี้นอกจากจะนำมารับประทานหรือแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็จะนำไปพัฒนาการแปรรูปและขายในวิสาหกิจชุมชนตำบลไม่เพียงนั้นนอกจากแปลงการเกษตรแห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วยังเป็นโฮมสเตย์อีกด้วย

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่

               การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้แน่นอนว่าทางทีมงานของเราได้มีการป้องกันและดูแลตัวเองจากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลล์แอลกอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

                    

 

  • วีดีโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม      

อื่นๆ

เมนู