1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. ติดตามการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกรอง(ปุ๋ยคอก)หลังโครงการสาธิตและให้ความรู้วิธีการผลิตที่ถูกต้อง

ติดตามการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกรอง(ปุ๋ยคอก)หลังโครงการสาธิตและให้ความรู้วิธีการผลิตที่ถูกต้อง

ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ระดับบัณฑิตจบใหม่ และคณะทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลหลังจากมีการจัดโครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 12 บ้าน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     โดยมีนางสุนีย์ บำรุงแคว้น เป็นผู้นำและผู้ให้ข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่ยังมีการทำปุ๋ยอินทรีย์นี้อยู่ จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คนนั้น มีจำนวนผู้ที่ยังดำเนินการทำปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 37 คนและผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการต่อจำนวน 23 คน โดยในผู้ที่ยังดำเนินการทำปุ๋ยอินทรีย์จะทำปุ๋ยแบบกลับกรองเป็นส่วนใหญ่(ปุ๋ยคอก) แต่ก็ทำแค่เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนเพื่อปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการทำเพื่อการจำหน่ายใดๆ

      ส่วนผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการทำปุ๋ยต่อนั้นมีสาเหตุมาจากความไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่ในการผลิตปุ๋ยกลับกรอง(ปุ๋ยคอก) เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นพี่ไม่พึงประสงค์ไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้อีกเช่นกัน อีกทั้งไม่มีวัสดุในการผลิตรวมถึงเวลาว่างในการผลิตจึงเลือกวิธีการซื้อแบบสำเร็จไปเลยซึ่งจะช่วยลดหย่อนเวลาทั้งไม่ต้องหาสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเอง

    จากการลงพื้นที่ติดตามข้อมูลพบว่ามีจำนวนเกษตรกรผู้ที่ยังดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกรอง(ปุ๋ยคอก)มากกว่าจำนวนผู้ที่ไม่ได้มีการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบรับรองต่อจึงถือว่าการดำเนินโครงการอบรมวิธีการผลิตและสาธิตให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกษตรกร ในครั้งนี้มีความประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากมีชาวบ้านที่นอกจากจะให้ความสนใจและความร่วมมือแล้วยังสามารถนำความรู้กลับไปใช้งานได้จริงและถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ไม่ดำเนินการทำปุ๋ยด้วยตนเองแล้วก็ยังใช้มีการใช้ปุ๋ยคอกเช่นกัน จึงสามารถถือได้ว่าการจัดกิจกรรมจากโครฃการนี้มีความประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู