ข้าพเจ้านางสาวเนตรนภา หมวกไธสง ประเภทนักศึกษา

จากสถาณการณ์โควิด19 เกิดปัญหาต่อชุมชนมากมายทั้งในส่วนของขยะต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมีการเสนอการแปรรูปจากขยะเหลือใช้โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำขวดน้ำพลาสติก เนื่องจากมีการใช้ขวดน้ำแล้วทิ้งไป โดยไม่เกิดประโยชน์ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำมารีไซเคิลได้เป็นกระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

วัสดุอุปกรณ์

> ขวดน้ำ
> มีดคลัสเตอร์
> สีสเปรย์
> ปากกา

ขั้นตอนวิธีการทำ

1.นำขวดพลาสติกมาใช้คลัสเตอร์ตัดตามแนวยาวความกว้างประมาณ 1.5 cm.
2.เสร็จแล้วกลับขวดด้านบน-ล่าง เข้าข้างใน
3.นำปากกามาเจาะฝาเพื่อระบายน้ำ
4.จากนั้นนำไปตกแต่งตามใจชอบได้เลย

เสร็จแล้วก็จะได้ดังภาพ

https://youtu.be/0WaS2V9IH3Q

 

 

อื่นๆ

เมนู