1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การสำรวจและติดตามผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การสำรวจและติดตามผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับมาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร ภูมิปัญญาต่างๆ สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น แหล่งน้ำ เป็นต้น จากการสำรวจข้อมูล ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของการสำรวจและติดตามผู้ที่ย้ายกลับบ้านมาในช่วงสถานการณ์โควิด พบว่ามีผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นจำนวนมาก โดยทางแต่ละหมู่บ้านจะต้องให้ลูกบ้านทำการกักตัว 14 วัน เมื่อครบแล้วจึงจะสามารถเข้าอยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส สถานที่กักตัวของตำบลวังเหนือ คือโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก จากการสำรวจสาเหตุหลักในการย้ายกลับบ้านเกิดจากการไม่มีงานทำ  โรงงานปิดตัว จึงทำให้เกิดการว่างงาน โดยผู้ที่ย้ายกลับมีทั้งผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด และผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อหายดีแล้วจึงจะมากักตัวที่ตำบลได้จัดไว้ให้ ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อจะทำการกักตัวที่ตำบลจัดไว้ให้ได้เลย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์และทีมงานตำบลวังเหนือ ได้เดินทางไปยังตำบลวังเหนือเพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ทำการกักตัว และได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ การเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการที่จะป้องกันตนเอง โดยการสวมแมส การฉีดวัคซีน การล้างมือบ่อยๆ และป้องกันผู้อื่นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 

อื่นๆ

เมนู