ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานประชุมการสร้างตราสินค้า ณ ตำบลไทยเจริญ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

 

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัด U2T ได้ลงพื้นประชุมและสรุปการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าภายในชุมชนและสร้างเพจ Facebook เพื่อสร้างช่องทางการขายและรายได้เพิ่มให้กับประชาชน

เนื้อเรื่อง

เริ่มการประชุมและวางแผนการพัฒนาสินค้าดังนี้

1.ออกแบบตราสินค้าลงโปรแกรม

2.ออกแบบลวดลายเสื่อลงโปรแกรม

3.สร้างเพจ Facebook

4.สรุปรายการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

-เสื่อทอ -กระเป่า -กล่อง -ที่ใส่เอกสาร -กล่องทิดชู่

สรุป

กลุ่มทอเสื่อชื่อ”กกศิลา”  เป็นที่มาของศถานที่โบราณภายในชุมชน คือ กกคือกกไหลที่ใช้ทอเสื่อ ปราสาทตาดำซึ่งมาศิลา แท่นหินที่สัญลักษณ์ จากการลงคะแนนเลือกของประชาชนกลุ่มทอเสื่อ สรุปได้เลือกชื่อ”กกศิลา” ประชาชนลงความเห็นว่า เป็นชื่อที่จำได้ง่ายและชัดเจนไม่ซ้ำใคร  ปัจจุบันมีลายทอประจำกลุ่ม ตราสัญลักษณ์ และเพจFacebook ชื่อ “เสื่อกกศิลา” ซึ่งจะมีการอัพเดจและพัฒนาต่อยอดในอนาคตลงในเพจโดยสมาชิกU2T ทีม

ภาพประกอบ

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู