บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564

เขียนโดย นางสาวปิยฉัตร นารี                                                                                                                                                        ประเภท : นักศึกษา                                                                                                                                                                              สังกัด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

             เนื่องจากมีมาตรการให้ปฎิบัติงานอยู่ที่บ้านสำหรับเดือนสิงหาคมนี้จึงไม่มีการจัดอบรมหรือนัดรวมตัวประชาชนจัดกิจ กรรมใดๆทั้งสิ้นแต่เจ้าพนักงานประจำตำบลปราสาทของเรามีการประชุมออนไลน์วางแผนงานประจำเดือนสิงหาความว่า เดือนนี้จะลงทำกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมโดยไม่ให้กระทบกับมาตรการของภาครัฐที่กำหนด ดังนี้

1.พื้นที่คลินิคสีเขียว & เท็นโฮมสเตย์ ที่บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ เป็นแปลงเกษตรของคุณแม่เขียว ภานในแปลงเกษตรนี้มีแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย โฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้คลินิคสีเขียว โดยคุณแม่เขียวจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ภายในศูนย์การเรียนรู้นี้จะปลูกพื้ชสมุนไพรหลายชนิดที่นำไปทำยาดมหอมระเหย ขายในวิสาหกิจชุมชนตำบลปราสาทของเราอีกด้วยซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนการแปรรูปสมุนไพรของคุณแม่เขียว เพิ่มเติมค่ะ

2.ลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจ โดยพืชเศรษฐกิจของตำบลปราสาทเรานั้นมีหลายอย่างมากตัวอย่างเช่น ถั่วฝักยาว แตงโมง มันเทศ ลำไย ทุเรียน ยางพารา มันสัมปะหลัง แตงกวา ฝรั่งกิมจู ซึ่งในช่วงโควิดนี้ชาวสวนในตำบลปราสาทของเรานั้นขาดรายได้ ไปเป็นจำนวนมาก เหตุเนื่องมาจากไม่สามารถไปขายของที่ตลาดได้ คนออกมาจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าปกติ อีกทั้งช่วงนี้ผู้คนส่วยใหญ่มีรายได้ที่ลดลง
จึงทำให้ไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนเมื่อก่อนโรคโควิดจะระบาด

3.กิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำเมื่ออยู่บ้านเลี้ยงหลาน เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดดิฉันจึงขออนุญาติยกตัวอย่างกิจกรรมยามว่างของคุณย่า ของดิฉันค่ะ โดยคุณย่าของฉันท่านขยั่นมากในทุกเช้าท่านจะทำอาหารใส่บาตร และไปวัดทุกวันพระ ช่วงสายของทุกวันย่าก็จะทอผ้าถุง
ตามแบบที่แม่ท่านได้สอนมา เนื่องจากย่ามีอายุ 80 ปีกว่าแล้วแต่ไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงใช้เวลาว่างทอผ้า

รูปภาพของทั้ง 3 กิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในเดือนนี้คือ
1.ความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน
2.เรียนรู้การแบ่งปันในช่วงโควิดเพราะต่างก็ได้รับผลกระทบทุกคน แต่ชาวบ้านก็มันจะแบ่งปันพืชผักสวนครัวกันกิน
3.ความสุขของผู้สูงอายุคือ การได้ทำบุญในทุกโอกาสและอยู่กับหลานๆ รวมถึงได้ทำในสิ่งที่ตนรักในยามว่าง
4.ได้กินข้าวกับลูกหลานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันใน วันแม่ที่ผ่านมา

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัย์

Tags:

อื่นๆ

เมนู