การปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนสิงหาคมนี้ทีมงาน UT2 ได้ร่วมกันประชุมออกแบบชื่อแบรนด์ ตราสินค้า ต่อยอดจากเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลิตภัณฑ์คือเสื่อกก และได้ผลสรุปชื่อแบรนด์ร่วมกันว่า “เสื่อกกศิลา” จากนั้นสมาชิกได้ออกแบบตราแบรนด์สินค้าได้ดังนี้

 

นอกจากนี้ทางทีมงาน UT2 ได้ทำช่องทางโซเชียลมีเดียให้กับทางกลุ่มทอเสื่อเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อกก

และได้จัดทำรายงานไตรมาสที่2 เพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู