ข้าพเจ้านางสาวเสาวรส แสนดี ประเภท กพร. รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T  นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ผู้ที่ย้ายกับมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด /แหล่งท่องเที่ยว /ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น /อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น /เกษตรกรในท้องถิ่น /พืชในท้องถิ่น /สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามุ้งเน้นไปที่สัตว์ในท้องถิ่นของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นตำบลหินลาด

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เน้นไปทางสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจในชุมชนตำบลหินลาด โดยจะมี ไก่ เป็ด วัว หมู ปลา เป็นต้น และยังมีสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจอีกอย่างคือ หนูนา และในการลงพื้นที่ไปดูฟาร์มหนูนาของ นางจอน สิงเนตรนอก ตั้งอยู่บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การเลี้ยงหนูนานั้นจะเลี้ยงในบ่อซีเมนจะมีตัวพ่อพันธ์แม่พันธ์ 3 ตัว ตัวผู้ 1 ตัวเมีย 2 ภายในวงบ่อเลี้ยง น้ำจะไม่ให้ขาด เพราะธรรมชาติหนูชอบสภาพชื้น ช่วยให้หนูสุขภาพแข็งแรง ส่วนอาหารจะใช้กล้วย อ้อย กระถิน ข้าวโพด สลับกันวันละครั้งช่วงเย็น อาหารอย่าให้มากจนเหลือ เพราะถ้าหนูพ่อแม่พันธุ์อ้วนเกิน จะให้ลูกน้อยและขี้เกียจเลี้ยงลูก ปากบ่อปิดด้วยแผ่นกระเบื้องปิด ป้องกันแสงสว่างเข้า การเลี้ยงในครั้งนี้เลี้ยงเพื่อนำไปจำหน่ายเพื่อประกอบอาหาร หรือใครที่จะนำไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็มีขาย อายุของหนูนาที่จำหน่ายเพื่อประกอบอาหารได้จะอยู่ที่ 70-75 วันโดยประมาณ ทั้งนี้ก็อยู่ที่ขนาดตัวและน้ำหนักของหนูนาตัวนั้นด้วย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงทำให้การจำหน่ายติดขัดไปบ้างแต่ก็ยังขายได้อยู่ ละยังพบว่ามีอีกหลายหมู่บ้านในตำบลที่นิยมเลี้ยงหนูนาไว้จำหน่ายอีกด้วย

       

 

 

อื่นๆ

เมนู