1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. NS03 การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้สุ่มเสี่ยงจากโรค COVID-19

NS03 การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้สุ่มเสี่ยงจากโรค COVID-19

NS03 การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้สุ่มเสี่ยงจากโรค COVID-19 ที่โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ติดต่อสอบถามไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ จึงได้รับข้อมูลว่าที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่กักตัวจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19

 

จากสถานการณ์ช่วงที่โรค COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงต้องลงพื้นที่ในการทำงานด้วยมาตรการป้องตนเองอย่างเคร่งครัด จากการที่ทีมงานได้ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการที่วางแผนกันไว้ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน ทำให้สิ่งที่สามารถทำให้กับชุมชนตำบลวังเหนือได้ ก็คือการจัดกิจกรรมจิตอาสา มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับการกักตัวที่โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานหวังว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์และช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับการกักตัวและหน่วยงานที่ได้รับหน้าที่ให้ควบคุมผู้ที่ได้รับการกักตัวในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู