จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างหนักและพบว่าในหลายพื้นที่มีอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิท19เพิ่มมากขึ้น และยังไม่สามารถที่จะมีมาตราการที่สามารถควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ขณะนี้ ดังนั้นการทุกๆคนทำได้คือ การดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและช่วยเหลือทั้งคนในชุมชนและสถานพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนี้ตำบลโนนเจริญได้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามและจุดคัดกรองโควิด-19 ในทุกๆพื้นที่เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยและเป็นการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จากคนนอกพื้นที่คนที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ซึ่งในพื้นที่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้จัดทำทั้งจุดคัดกรองโควิด-19และโรงพยาบาลสนามไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นพวกเราสมาชิกU2T จึงจัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือป้องกันความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ได้มีการจัดทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนในตำบลและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนามและจุดคัดกรอง เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นในขณะนี้ที่ต้องใช้

       

เช็คอาการแบบไหนเรียกว่าติด COVID-19 สำรวจตัวเองติดหรือยัง?

1.มีน้ำมูก

2.เจ็บคอ

3.ปวดหัว

4.การรับรสชาติปกติ

สายพันธุ์อัลฟ่า (สายพันธุ์อังกฤษ)

1.มีไข้ มีน้ำมูก

2.ไอ เจ็บคอ

3.หนาวสั่น

4.ปวดหัว ปวดเมื่อยตัว

5.อาเจียน

การรับรสและการได้กลิ่นผิดปกติ สายพันธุ์เบต้า (สายพันธุ์แอฟริกา)

1.เจ็บคอ

2.ตาแดง ผื่นแดงขึ้นตามตัว

3.ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว

4.ท้องเสีย นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

5.ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสชาติ

สายพันธุ์ S (ที่ระบาดระลอกแรกในไทย)

1.ไอต่อเนื่อง

2.ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น

3.หายใจลำบาก มีไข้สูงถึง37.5 °C ขึ้นไป

         

               เมื่อมีอาการที่น่าสงสัยสามารถตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK (Rapid Antigen Test Lit) ในกรณีที่ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก สามารถติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้านที่เคยไปรับบริการได้ หรือ สายด่วน 1330 กด 14 เบอร์สายด่วนข้างหนาแน่น

 

 

อื่นๆ

เมนู