ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง สำหรับใครที่เคยได้ยินหรือยังไม่เข้าใจว่า การตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง เนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีช่องทางหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันก่อนว่า การตลาดออนไลน์ หรือ  Online Marketing 

                    การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์  ทำให้สินค้าที่่ต้องการขายให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้า ที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและเกิดความสนใจ จนเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราโดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้เราสามารถโฆษณาและนำเสนอสินค้าหรือการบริการที่มีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนทุกท่านจะต้องมีความอดทนและจริงใจที่จะนำเสนอแบรนด์ อย่างยั่งยืน ควรค่อย ๆ เริ่มอย่าเร่งรีบเพราะเราอาจมาไวไปไวผู้คนก็จะลืมได้ในที่สุด และควรสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างสายสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อผลดีต่อแบรนด์ตนเอง

                    โดยสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งการจัดอบรมเป็นการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ ทีมงาน U2T SC03ตำบลสนวน เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ สมาชิกแต่ละคนได้มีการเตรียมสินค้าที่จะอบรมโดยทำการถ่ายรูปให้สวยงามและน่าสนใจ คนละหนึ่งถึงสองผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผ้าไหม ขนม ครีม เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อที่จะมาทดสอบในการอบรมและลองปฎิบัติในการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ การอบรมในครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่อง ”การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)  เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการในตำบลสนวนต่อไป

วีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู