กระผม นายธนวันต์  เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ และทีม ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจุดคัดกรองกักกันโรคไวรัสโคโรนาในศูนย์กักกันโรคไวรัสโคโรนาในตำบลตะโกตาพิ และเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยในหลายพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลุกลามออกไปในพื้นที่กว้าง ทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมเป็นจำนวนมากโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติจัดเตรียมพื้นที่กักกันโรคของรัฐในระดับจังหวัดอำเภอตำบลเพื่อรองรับสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีโครงการรับคนบุรีรัมย์กลับบ้านมีที่รักษามีที่กักตัวครบ 14 วันได้ฉีดวัคซีนทุกคน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการคัดกรองโรคประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในรูปแบบพื้นที่กักกันโรคระดับตำบลจำนวน 4 จุด ศูนย์ที่ 1 วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่ 2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่ 3 วัดป่าโคกเห็ด ศูนย์ที่ 4 วัดบ้านบาตร โดย จะมี อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้านอยู่ดูแลแต่ละศูนย์ โดยกักตัว 14 วันหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อเข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR เมื่อครบกำหนดการกักตัว 14 วันจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลตะโกตาพิมีการดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการเป็นอยู่อย่างดีที่สุด โดยได้งบมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ถึงแม้จะมีงบมาแต่ก็ยังขาดแคลนเรื่องน้ำดื่ม และสามารถมาบริจาคได้ทุกวัน กระผมและทีมงานได้เข้าไปสำรวจสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และได้รวบรวมเงินของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ร่วมบริจาคน้ำดื่มและกาแฟให้กับทั้ง 4 ศูนย์กักตัว ประจำตำบลตะโกตาพิ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เว้นระยะห่างบุคคลหรือหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้ครบตามนัดเพื่อให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดป่วย ลดตายที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู