ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูล บูสเตอร์วัคซีนเข็มที่3 ด้วย mRNA    โดยสรุปได้ดังนี้

วัคซีนเข็มที่ 3 หรือ บูสเตอร์โดส (Booster Dose) คืออะไร

 

บูสเตอร์โดส (Booster Dose) คือ

วัคซีนเข็มถัดจากจำนวนเข็มที่ระบุในเอกสารกำกับยา ซึ่งเป็นยี่ห้อเดิมหรือคนละยี่ห้อก็ได้วัคซีนควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 เป็นการคิดค้นเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลประสิทธิภาพบางอย่างจะต้องใช้เวลาเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติ แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน องค์การอนามัยโลกจึงรับรองวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อในระดับที่ปลอดภัยและป้องกันได้อย่างน้อย 6 เดือน เพราะฉะนั้นใครที่รับวัคซีนครบโดส 2 เข็มแล้ว ควรเตรียมวางแผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 วัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 (Booster Dose Covid Vaccine) ของไทย ได้แก่

1.วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท mRNA องค์การอาหารและยา หรือ อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัดอย. อนุมัติ 24 มิ.ย. 64 นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงนามจองวัคซีนไฟเซอร์ เตรียมส่งมอบในปี 64 เป็นความหวังว่าจะเป็นวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว 
2.วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท mRNA อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด โดยโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองในราคา 1,700 บาท ต่อเข็ม คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในช่วงเดือนตุลาคม 64 เป็นต้นไป ตรงกับช่วงเวลาที่ผู้รับวัคซีน 2 โดส ทั้งซิโนแวค และแอสตราเซเนกา ครบระยะเวลา 6 เดือนพอดี
3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson&Johnson)

วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson&Johnson) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท Viral Vector อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ยังไม่ทราบจำนวนและระยะเวลาที่จะนำเข้ายังมีวัคซีนอีก 2 ตัวที่รอขึ้นทะเบียนกับ อย. คือ Sputnik V และ Covaxin ที่อาจมาเป็นวัคซีนทางเลือกเข็มที่ 3 หรืออาจเป็นวัคซีนที่สาธารณสุขจัดสรร ซึ่งต้องรอติดตามข่าวสารต่อไป

วิธีเลือกวัคซีนเข็ม 3 เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส

    ฉีดครบ 2 เข็ม แล้วภูมิขึ้นน้อย

ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีด พบภูมิขึ้นน้อย สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นบูสเตอร์โดสได้

    ครบระยะเวลา 6 เดือน หรือตามประสิทธิภาพวัคซีนเดิม

เมื่อใกล้ครบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไปแล้ว อาจพิจารณาเลือกวัคซีนทางเลือก เพื่อเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส โดยติดตามข่าวสารจากองค์การอาหารและยา ซึ่งรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยจากบริษัทผู้นำเข้า

     เลือกจากราคาวัคซีนโควิด-19 ในอนาคต

เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ในปี 65 เป็นต้นไป อาจจะสูงขึ้นหรือลดลง และอาจมีวัคซีนโควิดที่ได้รับรองมาตรฐานมากขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้ประชาชนมีทางเลือกบูสเตอร์โดสได้

    จำเป็นต้องขอ Vaccine Passport เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บางประเทศระบุยี่ห้อของวัคซีนเพื่อรับรองอนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะฉะนั้นหากคุณจำเป็นต้องเดินทางข้ามประเทศ ต้องศึกษายี่ห้อวัคซีนที่ประเทศนั้นรับรองอย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกแนะนำผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่รับไปเพียง 1 เข็มแล้วต้องการเปลี่ยนยี่ห้อว่าไม่ควรเปลี่ยน เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ควรเปลี่ยนเฉพาะผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงในเข็มแรกเท่านั้น

อื่นๆ

เมนู