ข้าพเจ้า นาวสาวมนัสติยา จีนใจน้ำ ประเภท ประชาชน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที 10 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจอาชีพของชาวบ้านที่ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ใช้วิธีสอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละหมู่ ข้าพเจ้ารับผิดชอบ หมู่บ้านโคกเครือหมู่ที่ 14 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อาชีพของชาวบ้านที่สำรวจ ก็จะมีการทอเสื่อที่ทำมาจากกก การจักสานทางมะพร้าวที่ใช้เป็นไม้กวาด สิ้นค้าเหล่านี้ยังสามารถ จำหน่ายเป้นรายได้แก่บุคคลและชุมชนอีกได้ ทั้งยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ชน วัว ควาย หมู เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู