1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09:การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID09:การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวน้ำฝน เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิค-19 ของประเทศไทยแรงร้ายและแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและยังไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม จะต้องกักตัว โดยตำบลตะโกตาพิมีการคัดกรองโรค จะต้องกักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการ โดยมีทั้งหมด3ศูนย์ ศูนย์ที่1วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่3 วัดบ้านบาตร และเมื่อกักครบ14วันแล้ว จะมีแจ้งรับการฉีดวัดซีนทุกคน โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลมีการแบ่งเวรดูแลในอาหารการกินส่งข้าวส่งน้ำและการเป็นอยู่อย่างดี

ดิฉันและทีมงานอาจารย์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทำเจลแอลกอฮอล์ และน้ำ เพื่อบริจาคให้กับศูนย์กักตัวทั้ง3ศูนย์ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าในตำบลตะโกตาพิทั้งตำบล

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบตามนัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความร้ายแรงของโควิค-19 ได้

รูปภาพปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู