ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้นำความรู้เพื่อเชื่อโยงกับการวิเคราะห์ชุมชน  ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน ถึง 31 กันยายน 2564 ในโครงการของทางมหาลัย

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ในบางครั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม กรณีออกกำลังกายนอกบ้าน จึงเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจโดยตรง ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีอยู่หลากหลาย สูงอายุ เป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งยังพบว่าบางรายมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจร่วมด้วย ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งต้องกระทำอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อนออกกำลังกายอาจต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว

จากที่ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง และทีมงานได้ร่วมกันจัดโครงการให้กับผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของกิจกรรมได้มีการพาผู้สูงอายุออกกำลังกายเริ่มจากท่าง่ายๆไปสู่ท่าที่อยากขึ้นเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายให้คล่องแคล่วและแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้น

   

อื่นๆ

เมนู