1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การทำอุปกรณ์ป้องกันโควิคและการเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและร้านค้าในชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

กระผม นายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ของประเทศไทยแรงร้ายและแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม จะต้องกักตัว โดยตำบลตะโกตาพิมีการคัดกรองโรค จะต้องกักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการ มีทั้งหมด3ศูนย์ ศูนย์ที่1วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่3 วัดบ้านบาตร และเมื่อกักครบ14วันแล้ว จะมีแจ้งรับการฉีดวัดซีนทุกคน โดยมีเจ้าหน้าที่อสม.ของตำบล ดูแลคนกักตัวจนครบ14วัน

กระผมและทีมงานอาจารย์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ และน้ำ เพื่อบริจาคให้กับศูนย์กักตัวทั้ง3ศูนย์ และเนื่องด้วยร้านค้าในชุมชนเป็นแหล่งศูนย์รวมของชาวบ้านในการซื้อกับข้าวช่วงเย็นของทุกวัน จึงแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าในตำบลตะโกตาพิทั้งตำบล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความร้ายแรงของโควิค-19 ได้

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู