ข้าพเจ้า นางสาวเเสงตะวัน  พจชนะ ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

จากการผลิตภาชนะจากใบไม้ ใบสัก และวัสดุธรรมชาติ  เพื่อลดการใช้พลาสติก และสามารถสร้างร้ายได้ให้เเก่ชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์

1.กาบหน่อไม้ ใบสัก ใบตอง กาบหมาก

2.กาวจากแป้งมัน

3.เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

4.วัสดุขึ้นรูป กระทะ ภาชนะรูปทรงต่างๆ

5.กรรไกร

อื่นๆ

เมนู