1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในสถานการณโควิด-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในสถานการณโควิด-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในสถานการณโควิด-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยโครงการนี้ทางทีมงานเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางทีมงานจึงจัดโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำสัญในการดูแลตนเองในสะภาวะโรคระบาด โดยทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่ท่านมีความชำนาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมาให้คำแนะนำ ท่านวิทยากรฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพพื้นฐานและได้พาผู้สูอายุทำกิจกรรมบริหารร่างกายพื้นฐาน การฝึกสมาธิ การดูแลทั้งตัวเองและคนในบ้าน แล้วยังแนะนำการใช้ยาสามัญประจำบ้านแก้ผู้สูงอายุ
จากการอบรมพบว่าผู้สูงอายุให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานแล้วยังได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น แล้วยังทิ้งทายว่า อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก

 

 

อื่นๆ

เมนู