1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมสัตว์ในท้องถิ่นและเกษตรในท้องถิ่นประจำเดือนกันยาคม2565

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมสัตว์ในท้องถิ่นและเกษตรในท้องถิ่นประจำเดือนกันยาคม2565

ข้าพเจ้า น.ส วัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน

ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่นได้สอบถามชาวบ้านพบว่าสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงได้แก่ หมู ไก่เป็ด แพะ แต่ที่นิยมเลี้ยงมากคือวัวที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจาการทำเกษตรวัวที่ชาวบ้านในปัจจุบันเลี้ยงมีทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมข้ามสายพันธุ์เป็นลูกผสม อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวได้แก่ ข้าวโพด หญ้า ฟางผสมกากน้ำตาลเป็นต้น เป็นการลงพื้นที่แบบน่ารักๆเดาไม่ออกเลยว่าคนไหนเจ้าหน้าที่คนไหนเกษตรเป็นการเก็บข้อมูลแบบ social distancing หรือว่าร้อนนะ หลังจากนั้นก็ไปดูแปลงเกษตรส่วนมากชาวบ้านนิยมปลูกเกษตรแบบผสมได้แก พริก แตงกวา บวบ ผักหอมผักชี น้อยน่า ฝรั่งเป็นต้น

อื่นๆ

เมนู