1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีครับกระผม นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02  สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน เมษายน  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำโครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดย นายประสาน  บรรจถรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาแหล่งน้ำเสีย น้ำขัง ให้กับชาวบ้านหมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  

จากการเสนอการพัฒนาหมู่บ้านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านประดู่ ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำเสีย น้ำขัง ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆที่ยุงเป็นพาหะนำมา การทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาโดยการใช้  ธนาคารน้ำใต้ดินแบบ “ระบบปิด”    ดังนี้                                                                                     ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด   เน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้ร่วมด้วย ช่วยกันลดปริมาณน้ำหลากในช่วงฝนตก โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ ของตนเอง ซึ่งระบบปิดนี้สามารถช่วยชุมชนและ ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฝนตก ให้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนของแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ                                   

       

ขุดหลุมขนาดกว้าง ยาว และลึก 1.50 เมตร ให้ทะลุชั้นดินเหนียว รองก้นหลุมด้วยวัสดุประเภทหินใหญ่ สูงประมาณ 30 ซม. ตั้งท่อ PVC (ท่ออากาศ) ขึ้นตรงกลาง จากนั้นใส่หินใหญ่คละขนาด  เพื่อขยายพื้นที่ซับน้ำ ปูผ้ามุ้งหรือผ้าตาข่ายบนหินใหญ่คละขนาด เพื่อป้องกันไม่ให้หินเกล็ดที่โรยในขั้นตอนต่อไปหล่นลงไปในช่องว่างของหินใหญ่ และป้องกันเศษใบไม้ใบหญ้าที่ไหลมากับน้ำ แต่หินเกล็ดจะโรยประมาณ 20 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเติมน้ำลงชั้นดิน โดยน้ำจะกระจายออกเป็นรัศมีวงกลมตามแรงเหวี่ยงของโลก หรือตามเส้นทางเดินใต้ดิน ตามร่องระบายอากาศของรากต้นไม้ ใช้อากาศเป็นตัวนำพา

          

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ทำงานด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ เป็นผลดีอย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขัง และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู