ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมิถุนายน จึงไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ค่ะ ส่วนใหญ่จะทำงานบนสำนักงานเป็นหลัก ช่วยเหลืองานพี่ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ตามที่พี่ๆมอบหมายให้นะคะ ในส่วนของเดือนนี้ ก็จะช่วยตรวจดูเอกสาร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นส่วนใหญ่ค่ะ  และ จัดทำPowerPoint โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และปลูกผัก ข้างบ้านนายอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผักเกิดแล้วนะคะทุกคน เดือนหน้าจะเอารูปแปลงผักมาฝากนะคะ ว่าโตมากน้อยแค่ไหน รอติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู