ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ชาวบ้านนิยมทำการปลูกผักไว้ในการอุปโภคและบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ถือเป็นวิถีชีวิตอย่างนึงที่สามารถสร้างรายได้ ผักที่นิยมปลูกกันในช่วงฤดูหนาว คือ หอม กระเทียม เเละผักสวนครัวต่างๆ

ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทย ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบถึงปัญหาความแห้งแล้งและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ จึงมีการพัฒนาบำรุงดิน ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามรอยพระราชดำริ ให้มีการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของชาวบ้านจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นได้ การปลูกผักก็ถือว่าเป็นช่วยยกระดับอีกอย่างนึงของชาวบ้าน สามารถปลูกผักออเเกนิค ปลอดสารพิษ นำส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับความครัว ในบางพื้นที่อาจมีการเเห้งเเล้งจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ก็ยกระดับในด้านอื่นได้

อื่นๆ

เมนู