ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์ พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานในเดือนธันวาคม ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการตรวจสอบหลุมนั้น ได้ทำการสุ่มธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 3 หลุม เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

   

ทั้งนี้มีการแก้ไขหลุมที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ชี้แจงปัญหาและวิธีแก้ไข เพื่อให้ธนาคารน้ำใต้ดินได้มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

 

อื่นๆ

เมนู