ข้าพเจ้านายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ผ่านมาทางทีมผู้ปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบตำบลนาโพธิ์ ได้มีการจัดการประชุม Video Conference ผ่านโปรมแกรม Google Meet ถึงการดำเนินงานต่างๆ โดยมีวาระการประชุม คือ การประชาสัมพันธ์และมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหลัก

            การประชาสัมพันธ์และมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ซึ่งเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตล่าสุด การแพร่กระจายของเชื้อ อาการที่พบส่วนใหญ่ และการนำแนะการป้องกันโควิด-19 ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม

ในการประชุมการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำชุมชน และได้รับการช่วยเหลือจากคนในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยังได้มีการจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ขึ้นมาร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู