ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พวกเราชาว U2Tตำบลดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินกิจกรรม U2Tก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ณ โรงเรียนบ้านม่วงงาม โดยกิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เรื่องผลกระทบของขยะมูลฝอย เรื่องขยะ 5R และเล่นเกมส์ขยะหรรษาโดยให้เด็กๆนำโมเดลขยะที่แจกให้ มาใส่ถังขยะที่เตรียมไว้ ให้ถูกต้องตามสีและประเภทของขยะ โดยในกิจกรรมเด็กๆจะต้องอธิบายว่าตัวเองได้รับโมเดลขยะอะไร เป็นขยะประเภทไหน และสามารถใช้ตัวช่วยเป็นพี่ๆในทีมU2T หรือจะเป็นคุณครูประจำชั้นที่คอยสังเกตการ์ณอยู่ และได้มีกิจกรรมสอนทำ Face shield วิธีการล้างมือ การถอด-ใส่และกำจัดแมสอย่างถูกวิธี และสอนวิธีการดูแลตัวเองจากเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ในช่วงบ่ายได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสาธารณะ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร และ อ่างล้างมือ อีกทั้งยังมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในจุดทิ้งขยะ และ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธีในจุดอ่างล้างมือทุกจุดในโรงเรียน และกิจกรรมสุดท้ายคือการติดจุดเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าห้องเรียนทุกห้อง ก่อนกลับมีการถ่ายภาพร่วมกันกับคณะครู น้องๆนักเรียนและทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tในพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อเป็นที่ระลึก

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู