สวัสดีค่า ข้าพเจ้านางสาวสุราคณา เข็มขัด ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน  ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลและสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีนของสมาชิกในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากสมาชกในหมู่บ้านจะมีอาการหรือผลข้างเคียงหลังการฉีดเข็มแรกคล้ายๆกัน ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง ได้แก่

– ปวดกล้ามเนื้อ

– ปวดศีรษะ

– เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

– ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด

– ไข้

– คลื่นไส้

– ท้องเสีย

– ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

– ผื่น

– อาเจียน

อาการหลังการฉีดเข็มที่สองส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าอาการคล้ายๆกับเขมแรง เพียงแต่อาการจะรุนแรงกว่าเล็กน้อยเท่านั้น

การป้องกันโควิด 19 เบื้องต้น

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

  • การสวมหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่ออกสำรวจหาสมาชิกเข้าร่วมอบรมพัฒนาแปรรูปเสื่อกก
หมู่1 ต. ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วม 5 ท่าน
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม แปรรูปเสื่อกก
1 นางสุบิน คำพูล
2 นางสุจาริน คำสูงเนิน
3 นางสมพร อุตะมะสูร
4 นางสุรี ฉิมมาลี
5 นางสาวรำไพ สุริพล

อื่นๆ

เมนู