ข้าพเจ้านางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน สำรวจข้อมูลในท้องถิ่นของ อว. ในตำบลถาวรเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้ย้ายกลับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด และลงสอบถามกับ อสม.ในหมู่บ้าน คือยังไม่มีคนย้ายกลับบ้านแต่มากลับมาเยี่ยมบ้านชั่วคราวและได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น

ต่อมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดหนักตอนนี้ ทางทีมงานตำบลถาวรได้ปรับปรุงแผนการทำงานและกำหนดแนวทางในการป้องกันโควิด โดยเป็นกิจกรรม covid week  โดยทางทีมงานได้มาจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโควิดให้แก่ชุมชนถาวร ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนตำบลถาวร และได้ทำการกิจกรรมรุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน มี 3 STEP  โดย Step ที่ 1  คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด โดยได้เริ่มเข้าไปทำความสะอาดที่วัด ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวกันของชาวบ้านในตอนเช้าเพื่อมาทำบุญ ได้ทำการกวาดพื้นวัด ถูทำความสะอาดศาลา และที่พักสงฆ์  รวมไปถึงตลาดในชุมชนที่เป็นที่เสี่ยงแพร่เชื้อ โดยการทำความสะอาดโดยการฉีดแอลกอฮอล์และกวาดพื้นให้สะอาด เก็บขยะบริเวณนั้นให้สะอาด  Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด คือการนำป้ายไปติดที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ และสุดท้าย Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด ได้ทำการแบ่งกลุ่มทีมงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อไปแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยกลุ่มข้าพเจ้าได้เลือกลงพื้นที่แจกหมู่ที่ 9 ซึ่งได้มีการประสานและนำหนังสือให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์และรณรงค์ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 9 ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ต่อมาได้ดำเนินการปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลถาวร โดยได้ทำการอบรมเกี่ยวกับสมุนไพร ข้อดีของสมุนไพร ความเป็นมาและหลักเกณฑ์ในการทำสมุนไพรจากพืชพรรณที่มีในตำบลถาวร และการทำน้ำสมุนไพร ความเป็นกรดเป็นด่าง การสกัดสมุนไพรให้ออกมาเป็นน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ และวันต่อมาวิทยากรได้ทำการสาธิตน้ำสมุนไพรออกมาเป็นตัวอย่างและให้ชาวบ้านในชุมชนและทีมงานได้คิดสร้างสรรค์น้ำสมุนไพรสูตรของตัวเอง โดยทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยดิฉันได้อยู่กลุ่มที่ 4  ได้ทำน้ำกระชาย โดยใส่มะม่วงหาวมะนาวโห่ และน้ำผึ้งลงไปเป็นส่วนผสมด้วย เพื่อให้ได้สีและรสชาติที่กลมกล่อม  ซึ่งกระชายมีประโยชน์ในการป้องกันโควิดและช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู