ED03โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี กับทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละสัตว์เลี้ยง ในตำบลถาวรเพิ่มเติม และได้เจอปัญหาของโรคระบาดโควิด 19 ระยะที่ 3 จึงทำให้การเก็บข้อมูลลำบากยิ่งขึ้น

ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ทางคณะดำเนินงานได้แบ่งกลุ่มกันในการทำความสะอาดพื้นที่ได้แก่วัด ตลาด และอีกกลุ่มเราได้ไปดำเนินการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในตำบล ถาวร ซึ่งการให้ความรู้นี้ทางคณะทำงานได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน ได้รับเกียรติให้ไปให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนและการดูแลตนเองเเละครอบครัวในสถานการณ์โควิด 19 และทางเรายังได้มอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ ไว้ให้ได้ใช้ในสถานการณ์โควิด 19 ให้ปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เครียดไม่กดดันและพร้อมที่จะรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมที่ 1″รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก

ข้อที่ 1. คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรม การทำความสะอาดในจุดที่ประชาชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับต่างๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายของเชื้อโรค เเละป้องกันเชื้อโควิด ในส่วนนี้ข้าพเจ้าเเละผู้ปฎิบัติงานจะมุ่งเน้นไปที่ วัด เเละตลาด โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

ข้อที่2. สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเข้าสอบถามข้อมูลของประชาชนเรื่องการป้องกันโควิดของเเต่ละคนมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้ให้คำเเนะนำเเละวิธีการป้องกันโควิด เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในชุมชน เช่น การล้างมือก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของ เเละการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง การเว้นระยะห่างเมื่อไปอยู่สถานที่คนเยอะๆ เเละช่วยกันเฝ้าระวังในชุมชนว่ามีบุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในชุมชนหรือไม่ เเละเเนะนำคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้ไปกักตัวในสถานที่ทางรัฐกำหนดให้

ข้อที่ 3. จัดหาเครื่องมือให้พอเเละพร้อม กับสถานการโควิด -19 เป็นการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการบริหารการจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งานของคนในชุมชน อุปกรณ์หลักๆ จะเป็นหน้ากากอนามัย เจลเเอลกอฮอล์ เเละอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันให้คนในชุมชน ตัวเราเเละครอบครัวพ้นจากเชื่อโควิด -19

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ โดยวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564) มี 2 ชนิดคือ

1 วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบ Viral Vector ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดเข้ากล้ามครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 สัปดาห์
2 CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ (ผู้ที่อยู่บริเวณความเสี่ยงสูงหรือระบาดรุนแรงแนะนำให้ฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์

จากนั้นข้าพเจ้า คณะอาาจารย์เเละทีมปฏิบัติงาน ได้อบรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เเละการทำเครื่องดื่มให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำเครื่องดื่มในครั้งนี้ต้องอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้เเก่ ใบเตย ใบย่านาง อัญชัน กระชาย ตระไคร้ มะตูม กระเจี๊ยบ เเละอีกหลายๆอย่างซึ่งหาได้ง่ายในชุมชน เเละจะนำเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู