ดิฉันนางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
        เริ่มต้นของการทำงานอาจารย์ได้มีการนัดประชุมพบปะสมาชิกในตำบลได้มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ 16 เป้าหมายซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบเป้าหมายที่ 1234 และ 10


            จากนั้นดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เทศบาลตำบลถาวรซึ่งได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 1 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และได้เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 3 ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ซึ่งได้สอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หลังจากนั้นได้ลงเก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 4 สัมมาชีพเต็มพื้นที่ กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 1 ได้สอบถามข้อมูลกับคุณยายเกี่ยวกับการทอผ้าไหม หลังจากนั้นได้เดินทางไปสอบถามข้อมูลเป้าหมายที่ 10 ตำบลปลอดภัย ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลถาวร สอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการเสียชีวิจากอุบัติเหตุซึ่งได้มีการต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

             

               
           หลังจากได้เก็บข้อมูล 16 เป้าหมายครบ ดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 06 ได้รับผิดชอบหมู่ที่ 3 8 9 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงเก็บข้อมูล 06 ที่หมู่ 3 8 9 ได้มีการประสานงานกับผู้นำหมู่ 3 8 9 ได้นำใบขออนุญาตในการลงชุมชนให้กับผู้นำก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล หลังจากนั้นได้มีการลงเก็บข้อมูล 06 กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

             

อื่นๆ

เมนู