ข้าพเจ้านางสาวจันทรส ปรีชากูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว และประเพณีต่างๆ ของชาวตำบลถาวร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชนต่อไป

ชุมชนตำบลถาวร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ทำนา เลี้ยงสัตว์ หาของป่าเพื่อเป็นอาหารและอาชีพเสริมมาจากการขับร้องสรภัญญะ วงดนตรีกลองยาว ตลอดจนก่อให้เกิดครูเพลง การสร้างศิลปิน ครูเพลง ครูดนตรี ในชุมชนจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาด้านการจักสานของใช้ต่างๆจากไม้ไผ่ การทอแห การทอผ้า รวมถึงการแปรรูปข้าว ส่งออกขนมกระยาสารท เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ในชุมชน

ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD เพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานหัวข้อที่ทำการสำรวจก็คือ 1) บุคคลที่ย้ายบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  2) สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น 3) พืชในท้องถิ่น 4) เกษตรกรในท้องถิ่น 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น 7) เกษตรในท้องถิ่น 8) สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น 9) ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาในชุมชนต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมอบรมกับทีมงาน ชาวบ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ในหัวข้อการสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว โดยมีอดีตกำนันสุพนธ์ นิ้มหัตถาได้เล่าถึงประวัติหมู่บ้านว่า นายฮ้อยหา วงค์เพ็ญ และเพื่อนนายฮ้อยอีก 3 คนที่เป็นพ่อค้าวัว ควาย ไล่ต้อนมาพักแรมในป่าที่เรียกกันว่า “ท่งหมาหิว”จนกลับมาเป็นผู้ก่อตั้งบ้าน ถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบัน ทุกคนช่วยกันสะท้อนเรื่องราวต่างๆของหมู่บ้าน
หลังจากทราบข้อมูลบางส่วนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลอีกครั้ง โดยกลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ หมู่4,5,6 7 และหมู่10 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ นักร้อง นักดนตรี การแสดงในชุมชน ซึ่งได้รับข้อมูลจากนางเพียรพร อ่อนศิลา ครูโรงเรียนบ้านถาวร ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ดูแลฝึกสอนชุดการแสดงฟ้อนรำสามวัยรวมใจไทยถาวร เล่าให้ฟังว่า เกิดจากประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นประจำปีและการประกวดขับร้องสรภัญญะ จึงได้นำเอาบทกลอนสรภัญญะตำนานบ้านถาวรที่ใช้ประกวดใส่ทำนอง ดนตรีขับร้อง เป็นเพลงประจำที่ใช้ประกอบชุดการแสดงต้อนรับแขก ที่เข้ามาในตำบลและ เป็นครอบครัวเดียวกับนักร้องชื่อดังอีก 1 ท่าน คือ นายติงลี่ อ่อนศิลา ที่เป็นศิลปินค่ายท๊อบไลไดมอนด์ การเข้าสู่วงการเพลงที่เกิดจากความรักในเสียงเสียงดนตรี ชอบไปรับจ้างร้องเพลงตามงานตั้งแต่เด็ก เกิดความรักตั้งใจฝึกฝนจนเป็นที่พึงพอใจของครูเพลงในชุมชน และค่ายเพลงที่มาติดต่อไปร่วมงานส่วนลูกหลานในหมู่บ้านก็สนใจไปเรียนดนตรีกับครูบุญจันทร์ ชัยช่วย ซึ่งเป็นครูดนตรีในตำบลถาวร สอนต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ป่าเขาอังคาร ที่เป็นดินภูเขาไฟ มีของป่าตามฤดูกาลให้กินได้ตลอดทั้งปี เช่น เห็ด หน่อไม้โจด ไข่มดแดง ผักอีนูน เป็นต้น

วันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกับทีมงาน และคณาอาจารย์ ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตำบล เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นสื่อออนไลน์ การถ่ายทอด การนำเสนอข้อมูลและรูปภาพต่างๆ การสร้างสถานที่สำคัญบน Google map เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและเดินทาง

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู