ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ   หรือน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ไวน์ (Wine) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยม หากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ ช่วยกระตุ้นหมุนเวียนโลหิต เรียกน้ำย่อยก่อนมื้ออาหาร โดยไวน์มีหลายประเภทอย่างเช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เป็นต้น  โดยมีกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ : ผลไม้ประจำถิ่นที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด ได้แก่  มะขามหวาน  มะม่วงหาวมะนาวโห่  องุ่น ส้ม เป็นต้น

อุปกรณ์ :  เช่น  กะละมังตะแกรงร่อน  หม้อต้มน้ำ  ผ้าขาวบาง เตาแก๊ส น้ำ 10 ลิตร  ผลไม้ประจำถิ่นหรือผลไม้ตามฤดูกาล  ถุงมือพลาสติก ฝาปิดหม้อ ขวดโหลแก้ว ยางรัด กระดาษทิชชู  หัวเชื้อน้ำหมัก เป็นต้น

จากนั้นได้นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยการเตรียมวัตถุดิบผลไม้นั้นต้องมีการชั่งตวง วัดปริมาณ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดหรือที่เราต้องการตามสะดวก  เมื่อนำน้ำจากผลไม้ออกมาแล้ว จากนั้นนำน้ำที่ได้มาเติมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลแก้วและใส่หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อสุขภาพ  จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยกระดาษทิชชูและรัดด้วยยางเพื่อให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน อุณหภูมิห้องหรือที่มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย จากนั้นนำมาชิมและสูดดมกลิ่น สรุปผลที่ได้

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหัวข้อครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในตำบลถาวร โดยได้มีการขออนุญาติผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการลงพื้นที่และขอข้อมูลในครั้งนี้ พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีครัวเรือนที่มีความยากจน มีรายได้ค่อนข้างน้อย แต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมาก และส่วนมากจะไม่ค่อยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้รับรู้ข่าวสารได้น้อยลง ส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่

ED03 อบรมการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางและการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู