ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดการอบรม จาวปลวก หรือจอมปลวก มีวิทยากรมาให้ความรู้และทีมงาน U2T ตำบลถาวรในการนำจาวปลวกซึ่งมีจุลินทรีย์จาวปลวก เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งยังเป็นจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน ซึ่งวัตถุดิบในการทำก็มี จาวปลวก ข้าวสุก และน้ำ ระยะเวลาในการหมัก 7 วันขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศเเต่ละพื้นที่

อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์  ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขายของออนไลน์ต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อแสดงการมีตัวตนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การเสียภาษี เมื่อกิจการมีรายได้เกิน 1.8ล้านบาทต้องมีการจดทะเบียน VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆเดือนและจะต้องมีพนักงานจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย การโปรโมทสินค้าต้องลงโพสสินค้าอย่างสม่ำเสมอ การเล่าเนื้อหาผ่านทางรูปภาพการใช้วิดีโอในการสอนใช้สินค้าและการยิงแอดเฟสบุ๊คและโฆษณาบนโซเชียลมิเดียเพื่อโปรโมทสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการเปิดกราฟแสดงสินค้าที่ผู้คนค้นหามากที่สุดเพื่อเป็นการวิเคราะห์การตลาด การคำนวนราคาสินค้าเพื่อให้ได้กำไร การเลือกบริษัทขนส่งและการเก็บค่าขนส่งเพื่อไม่ให้ขาดทุน อาจารย์ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างสินค้าที่ขายออนไลน์อยู่ว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง หลังจากที่ได้อบรมการขายสินค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยเเล้ว ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงาน เเละคณะอาจาร์ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลถาวร เพื่อส่งมอบแอพพลิเคชั่นที่ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวของตำบลถาวร ทีมงานได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวรเป็นประธานในพิธีส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อที่นำไปพัฒนาเเละส่งเสริมเเหล่งท่องเที่ยวในตำบลถาวรต่อไป

การอบรมโครงการพัฒนาสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ เทศบาลตำบลถาวรเพื่อรับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ออกสำรวจประชากรในแต่ละหมู่บ้านที่มีปัญหาความยากจนเพื่อนำมาวิเคราะห์ลงข้อมูล

ED03 อบรมการตลาดออนไลน์และรายงานผลการดำเนินงาน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ประจำเดือนธันวาคม – YouTube

อื่นๆ

เมนู