ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าได้ดำเนินการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เสร็จสิ้นตามที่ได้กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้เเก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy, ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy, ด้านการเงิน Financial Literacy  เเละด้านสังคม Social Literacy

และช่วงกลางเดือนพฤษาคมข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ดำเนินลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพื้นในท้องถิ่น ก่อนที่จะลงพื้นที่ในการสำรวจได้ไปสอบถามกับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเกษตรกรได้ให้คำชี้เเนะเป็นอย่างดี ทำให้สำรวจพื้นในท้องถิ่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเเต่มีปัญหาหรืออุปสรรคก็คือ เมื่อไปถึงพื้นที่ป่าเเล้ว มีพืชบ้างชนิดที่ไม่ทราบชื่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกรอกข้อมูล จึงได้ไปสอบถามเกษตรในพื้นที่ที่มีความรู้ทางด้านนี้ ซึ่งพื้นที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้มีอยู่หลายชนิด ได้เเก่ ตะเเบก กระเจียวเเดงเเละขาว หนามกระทิง ยอป่า เป็นต้น

หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้มานำไปกรอกลงในระบบเป็นที่เรียบร้อย เเต่ยังมีข้อมูลบ้างส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่  จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู