ดิฉันนางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล                                                 กลุ่มของดิฉันได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม อว.เกี่ยวกับ  ผู้ย้ายกับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ลงสอบถามข้อมูลกับ อสม.ซึ่งได้ข้อมูลมาว่ายังไม่มีผู้ย้ายมาบ้าน ซึ่งมีแต่กลับมาเยี่ยมญาติเพียงชั่วคราวก็ได้เดินทางกับที่ทำงานทันที                                                                                                                                             วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ได้นัดหมายทำกิจกรรม U2T-COVID WEEK ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมมือกับทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งดิฉันและทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายชาวบ้านหมู่ล่ะ 50 ชุดโดยกลุ่มดิฉันได้เลือกลงพื้นที่แจกหมู่ที่ 9 ซึ่งได้มีการประสานและนำหนังสือให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์และรณรงค์ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 9 ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่อมาช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รุกคลีนพื้นที่เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื่อไวรัส ซึ่งได้ลงรุกคลีนพื้นที่วัดและตลาดซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนใช้ร่วมกันเยอะที่สุดเพื่อสร้างควมปลอดภัยให้แก่ชุมชน

       วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 อาจารย์ได้นัดอบรมทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และได้จัดเตรียมพืชผักและผลไม้ในชุมชนเพื่อเอามาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อการแข่งขันทำสูตรน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และมีวิทยากรได้นำเสนอสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในช่วงเช้า ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้มีชื่อว่า Volcanic Chlorophyll แปลภาษาว่า คลอโรฟิลล์ภูเขาไฟ ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องดื่มสมุนไพรของกลุ่มดิฉันประกอบไปด้วย 1.ใบย่านาง 2. ใบเตย 3.ใบบัวบก 4.น้ำเชื่อม สรรพคุณคือ ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและยังเป็นยาเย็นอีกด้วย ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้โหวตหัวใจคะแนนจากเพื่อนๆที่อบรม 7 หัวใจ ซึ่งสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู