ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่  วันที่ 25-31 เดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Covid-week U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยได้เริ่มวางแผนดำเนินงานกับทีมคณาจารย์ประจำตำบลถาวร จัดทำอุปกรณ์ป้องกัน คือ สเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายต่อผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ตำบลถาวร นอกจากนั้นทีมพวกเราได้รับมอบหมายให้รุดเคลียร์พื้นที่เสี่ยง ที่บุคคลจะรวมตัวกันมาก หลายๆจุดในตำบล เช่น สถานที่ราขการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน วัด สถานีตำรวจ ซึ่งเราได้ไปทำความสะอาดพร้อมทั้งฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์ที่เราผสมเอง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ตำบล จึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองแก้ชาวบ้าน ติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีน บริเวณหน้าสถานีตำรวจซึ่งเจ้าหน้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และ  1-17 เดือนมิถุนายน 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อขออนุญาตฝึกอบรมพัฒนาสัมมมาชีพเรื่องการทำน้ำสมุนไพร ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐานชุมขน ได้เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ชาวบ้าน ในการฝึกอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มกัน  5 กลุ่ม  กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำน้ำสมุนไพรจากกระชาย ซึ่งมีประโยชน์และเป็นที่นิยมมากในช่วงนี้  เนื่องจากสมุนไพรกระชายมีฤทธิ์ต้านโควิด ชาวบ้านจึงเห็นประโยชน์และคุณค่าตรงนี้จึงเลือกสรรเข้ามาทำเป็นน้ำสมุนไพร  เนื่องด้วยสีน้ำกระชายจะสีเหลืองอ่อนไม่น่าดึงดูดใจ ชาวบ้านจึงเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่มาช่วยเพิ่มสีด้วยการต้มน้ำเอาสีและรสชาติเปรี้ยวจากผลสุก ก่อนการทำน้ำกระชาย  ควรลอกเปลือกออกเพื่อลดกากใย  และจัทำให้สีสวย จากนั้นล้างด้วยน้ำเกลือและน้ำเปล่าให้สะอาด และหมั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มน้ำให้ร้อนพอดี พร้อมทั้งต้มน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่แกะเมล็ดออกแล้วให้ได้สีที่ต้องการ ด้วยอัตราส่วน  มะม่วงหาวมะนาวโห่ 250 กรัม กับน้ำ 1 ลิตร จากนั้นกระชายนำไปปั่นกับน้ำร้อนด้วยสัดส่วน  1:1 เช่น กระชาย 1 กิโลกรัม น้ำ 1 ลิตร และกรองน้ำออกด้วยตะแกรง หรือผ้าขาวบาง และน้ำนำกระชายที่ได้มาผสมกับน้ำมะนาวโห่ และใส่ไซรัปหรือน้ำเชื่อมลงไปในปริมาณที่พเหมาะ  ตามรสชาติที่เราต้องการ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแอปพลิเคชัน U2T สำรวจต้นไม้ประจำถิ่น อาหารที่น่าใจในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น มีการสอบถามข้อมูลไปในบางส่วน   และสำรวจสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นพบว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พบปัญหาโรคระบาดในวัว ซึ่งได้เร่งแก้ปัญหาด้วยการฉีดวัคซีน และได้รับความช่วยเหลือจากทางปศุสัตว์ให้การพ่นยาไล่แมลงพาหะเป็นที่เรียบร้อยแต่สัตว์ที่ป่วยยังคงรักษาตามอาการ  ช่วงนี้เริ่มฤดูฝนนี้มีอาหารที่น่าสนใจจำนวนมาก  เช่น หน่อโจด ซึ่งกำลังออกมากในป่าในพื้นที่ และทอดกินูน ได้จากการขุดหาในป่า เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นฤดูทำนาของเกษตร ได้เริ่มลงมือปลูกข้าว หว่านข้าว และดำนากันแล้ว  ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนมินาถุยน  และตำบลถาวรมีต้นไม้ประจำถิ่นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบชื่อแน่ชัด จึงต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ร่วมด้วย

 

อื่นๆ

เมนู