ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลถาวร  ในการสอบถามข้อมูลเเละเก็บข้อมูลชาวบ้านในชุมชนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเเละผู้ที่ยังไม่ได้รับ เเละผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง โดยส่วนมากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สาเหตุหลัก มาจากการเดินทางที่ไม่สะดวกเเละมีความกังวนต่อผลข้างเคียงของวัคซีน เเต่ก็ยังมีบ้างส่วนที่ได้รับการฉีดวัคซีนบ้างเเล้ว

ต่อมาจึงได้มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเเละเพียงพอในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เเละอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะได้นำเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ไปเเจกจ่ายให้กับชาวบ้านเเละสถานที่ราชการในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น เเละยังได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อการลดการระบาดของโควิด โดยการให้คำเเนะนำเเละให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโควิดให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนเเต่ละสถานที่ เช่น วัด ตลาด เป็นต้น ทำให้สภาพเเวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อเเละน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

เเละได้มีการวางเเผนเเละปฏิบัติงาน ตามหลักสูตร ED03 การยกระดับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนเเบบถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในงานนี้ได้มีการนำวิทยากรเเละผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเเละความรู้เกี่ยวกับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิธีที่ถูกต้องในการผลิต เเละยังได้เชฺิญชวนชาวบ้านในชุมชนที่มีความสามารถเเละความสนใจเกี่ยวกับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มาเข้าร่วมเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันเเละกัน  ก่อนที่จะได้เเบ่งกลุ่มเเเปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งมีวัตถุดิบในการเเปรรูป ได้เเก่ ลูกหว้า มะนาว มะม่วงหาวมะนาวโห่ ดอกอัญชัน กระชาย เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกครั้งนี้จะนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ในการยกระดับของตำบลถาวร เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ED03 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู