ข้าพเจ้า นางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรัรัมย์

ได้ลองพื้นที่ปฏิบัติงานำการอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์วันที่19มิถุนายน2564 ได้มีวิทยากรมาให้การแนะนำการสร้างแบรนด์ องค์ประกอบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ภาคปฏิบัติได้แบ่งกลุ่มตามเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของสัปดาห์ที่แล้วแบ่งเป็น5กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีชาวบ้านร่วมด้วยกับทีมงาม ช่วยกันออกแบบโลโก้ ช่วยกันออกแบบโลโก้ ซึ่งต้องประกอบด้วย อัดลักษณ์ ยี่ห้อผลิต ภาพประกอบ ออกแบบเสร็จแล้วก็นำเสนอและร่วมกันโหวตว่าจะตั้งชื่อแบรนด์ว่าอะไร ผลโหวตเสียงที่ได้คือภูถาวร การอบรมวันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้ และวันที่27มิถุนายน2564ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับการยืดอายุอาหาร มีวิทยากรผู้ชำนาญการในการตรวจคุณภาพอาหารได้ให้คำแนะนำแนวทางขั้นตอนวิธีต่างๆได้อย่างละเอียดทำให้ชาวบ้านและทีมงานได้รับความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย และได้ให้ความรู้การสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ชาวบ้านและทีมงานผู้เข้าอบรมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้สร้างรายได้สามารถนำทรัพย์กรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพในชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู