สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเจนจิรา ละเมียดดี ประเภทบัณทิตจบใหม่  ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงาน  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ  สำนักงานประกันสังคม  จังหวัดบุรีรัมย์  ต.อิสาน  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 8 คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

  • การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่  ณ  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    • ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ณ ที่ว่าการอำเภอปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    • ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์อยากจะทำให้อำเภอปะคำ เป็นอำเภอนำร่อง ที่จะทำให้เป็นอำเภอที่มีผู้ประกันตนของมาตรา40 กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

อื่นๆ

เมนู