ข้าพเจ้านายอรรถกร จันทร์นวล บัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรรัมย์  

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 9 ตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงาน u2t ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัฑณ์ในชุมชนให้ได้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ณ ศาลากลางหมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน นการลงพื้นที่ในครั้งนี้พวกเราและทีมงานได้มีการประชุมกับทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรและติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมให้กับชาวบ้านในชุมชน การลงพื้นที่ในครั้งนี้พวกเรามีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดเเละรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ขยายเชื้อโควิด-19 โดยในกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายภูอัคนี กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าวแต๋นหมู่ 1  10 15 กลุ่มที่ 4  กลุ่มข้าวแต๋น หมู่ 5 11 โดยมีวิทยามาบรรยายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้า OTOP โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถจดทะเบียนได้และไม่ได้และแนะนำขั้นตอนการเขียนเอกสารการจดทะเบียนสินค้าOTOP  และในกิจกรรมภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเพื่อเรียนรู้ตัวตนของผลิตภัฑณ์ของกลุ่มนั้นๆ และได้มีทีมงาน u2t คอยให้คำปรึกษาแต่ละกลุ่มโดยให้เขียนแผนวงจรผลิตภัณฑ์และได้ออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่กลุ่ม

หลังจากจบกิจกรรมทางทีมงานu2tได้มีการออกติดตามผลและคอยให้คำปรึกษาการแปรรูปของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายอีกทั้งยังช่วยในการโปรโมทสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้แก่ ฝ้าฝ้ายภูอัคนีซึ่งมีสินค้าแปรรูป เช่น กระเป๋า แมส ที่ห่อกล่องทิชชู่เป็นต้น กลุ่มข้าวแต๋นของหมู่ที่ 1 5 10 11 และหมู่ 15 กลุ่มเกษตรจำหน่าย หนูนา กบเลี้ยง อาหารกบและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภูเขาไฟ โดยช่องทางหลักการโปรโมทคือ เพจ u2t  ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และทาง youtube ของ u2t มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 – ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม

สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับชาวบ้านในชุมชนและคณาจารย์ประจำตำบลร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน u2t จนกิจกรรมภายในงานลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่

อื่นๆ

เมนู