ท่องป่าอาหารบนเขาอังคารขึ้นเขาอังคาร” กิจกรรมสุดหรรษา *แต๊ก แด็ก แค๊ก  รถอีแต๊กที่ชาวเจริญสุขจะพานักท่องเที่ยวรถอีแด็ก

ชมธรรมชาติจากหมูบ้านสู่ป่าเขาอังคารน้ำท้ายกระบะชมระบบนิเวศป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งป่าฝืนนี้ในอดีตเคยเสื่อมโทรมจากการที่ชาวตัตไม้บนเขามาเผาถ่านขายเพื่อเลี้ยงชีพ ต่อมาเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรนำไม้ ขาวบ้านจึงรวมกลุ่มช่วยกันฟื้นฟูจนกลับมาอุดมสมบูรณ์และร่วมกันอนุรักษ์จัดเวรยามมีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีระบบระเบียบและเป็นประโยชน์กับคนในท้องถิ่นเมื่ออนุรักษ์ดูแลและมีระบบการจัดการที่ดีป่าที่เคยเสีอมโทรมก็กลับมาอุดมสมบูรณ์

ซึ่งตำบลเจริญสุขตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงภูเขาไฟอังคารมีลักษณะดินเป็นดินลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟ และมีหินตลอดพื้นที่ป่าภูเขา เป็นป่าเต็งรังมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถหาพืชผักป่าไว้สำหรับกินเองและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล อาทิ ผักอีนุน ผักหวาน ไข่มดแดง ดอกกระเจียว หน่อโจด และเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดละโงก เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดมันปู เป็นต้น ในการออกไปหาของป่าหรือการไปเก็บเห็ดนั้น ชาวบ้านจะตื่นเข้าป่ากันตั้งแต่เช้าประมาณตีสามตีสี่ไปส่องไฟเก็บเห็ด จึงเป็นที่มาของคำว่า ไต้เห็ด

                                   

เห็ดเถาะ                                          เห็ดระโงก                                       เห็ดน้ำหมาก                                  เห็ดมันปู

                   

ผักหวานป่า                                                          หน่อโจด                                                    ดอกกระเจียว

ไต้เห็ด เป็นภาษาท้องถิ่น ที่ชาวบ้านจะออกไปส่องไฟเก็บเห็ดกันตั้งแต่ตีสามตีสี่

ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่รอให้ฟ้าสว่างก่อนค่อยไป ? ชาวบ้านว่า ที่เลือกที่จะเข้าไปหาเห็ดในช่วงกลางคืนด้วยวิธีส่องไฟ เนื่องจากจะสามารถสังเกตเห็นเห็ดได้ง่ายกว่าการหาในช่วงกลางวัน  แสงไฟจะส่องกระทบกับดอกเห็ด ที่มีสีขาวสะท้องแสง อีกทั้งจะได้เห็ดที่เพิ่งงอกใหม่และสดกว่าเห็ดในตอนกลางวัน

อยากจะไปไต้เห็ดต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ? อุปกรณ์ที่จําเป็นในการออกไปเก็บเห็ด ได้แก่ ตะกร้าใส่เห็ด มีด เสียม ไฟฉาย ไฟแบตอรี่ส่องหน้า อาหาร น้ำาดื่ม รองเท้าและเสื้อผ้าหมวก ยาหม่อง

จะรู้ได้ไงเห็ดชนิดไหนกิได้กินไม่ได้ ? โดยให้สังเกตที่ดอกเห็ดถ้าเห็ดระโงกจะสังเกตที่ขาเมื่อหักขาดูจะมีรูถ้าเห็ดเมามีพิษจะมีขาตันไม่มีรูหรือไม่เวลาต้มก็นำเอาเม็ดข้าวแช่ดูหากเม็ดข้าวเปลี่ยนสีก็แสดงว่ามีเห็ดพิษไม่ควรกินหรือรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้ ซึ่งวิธีสังเกตต่างๆเหล่านี้ก็ได้จำมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตามภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น

บทสัมภาษณ์การไต้เห็ดของคนบ้านเจริญสุข

นาง ฉอ้อน สาระวัน บ้านเลขที่ 25 ม.1 บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ชอบออกหาเก็บเห็ดป่า  ในช่วงที่ฤดูฝนจะมีเห็ดป่าออกมากโดยเฉพาะเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลืองและเห็ดเผาะ เห็ดโครน ออกมากที่สุด ซึ่งเห็ดป่าช่วงนี้จะมีรสชาติมีความสมบูรณ์เต็มที่และเต็มไปด้วยธาตุอาหาร มีความอร่อยและดอกสวยส่งผลให้ตนเองและครอบครัวพร้อมเพื่อนบ้านจะพากันออกไปหาเก็บ หรือไต้เห็ดป่า กันตั้งแต่ช่วงดึกจนใกล้รุ่ง ของทุกวันโดยใช้ไฟฉายส่องตั้งแต่เช้ามืด เมื่อเก็บเห็ดมาได้ก็จะนำเห็ดไปแยกชนิดแล้วนำไปขายที่ตลาด แต่ถ้าเห็ดดอกไหนที่ไม่ค่อยสวยก็จะแยกออกมาเพื่อนำไปประกอบอาหาร ซึ่งเห็ดนั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น นำไป แกง ต้มยำ ตำน้ำพริก นึ่ง ยำ หรือผัดเผ็ด ซึ่งเมนูต่างๆจะอร่อยมากเพราะช่วงนี้ถือว่าเห็ดมีความสมบูรณ์มากกว่าทุกฤดู

                           

ซุปเห็ดไค                                                                     แกงเห็ดรวมมิตร

ป่าเขาอังคารซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบผืนป่าแห่งนี้ นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมาย ป่าเขาอังคารจึงเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่ชุมชนนํามาใช้ในการดํารงชีวิต คุณค่าและความสําคัญจึงมีต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบผืนป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพรรณไม้และพรรณสัตว์นานาชนิดจนเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของชุมชน

อ้างอิง

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว//(2564).//เส้นทางอารยธรรมอีสานใต้ หมู่บ้านเจริญสุข.//สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม  ๒๕๖๔,/จาก.https://www.otop-village.com/th/places_detail/

วิกิพีเดีย สาระนุกรมเสรี//(2564).// จังหวัดบุรีรัมย์.//สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม ๒๕๖๔,/จาก.https://th.wikipedia.org/wiki/

ว่าที่เรือตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ//(2562).//เห็ดป่า….หาทุกปี…ไม่มีลด?.//สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม  ๒๕๖๔,/จาก.https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/40

ไทยรัฐฉบับพิมพ์//(2562).//ฝนแล้วมองฟ้าดูเมฆ ญาณทิพย์วิชาเก็บเห็ด.//สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม ๒๕๖๔,/จาก.https://www.thairath.co.th/news/local/1589155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู