แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม

 

หมู่บ้านสี่เหลี่ยมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีผู้คนจากหลายพื้นที่ได้มาจับจองพื้นที่ทำมาหากินตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ ในสมัยนั้นผู้คนสามารถจับจองพื้นที่ทำกินได้ตามต้องการ จึงได้มีผู้คนจากหลายหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณนี้ ด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่ทำนาและทำสวนได้ จึงได้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้ไปอยู่เรื่อยๆ จนเริ่มมีบ้านเรือนก่อตั้งขึ้นมาหลายหลังคาเรือน จึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองสี่เหลี่ยมด้วยที่ว่าบริเวณกลางหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหนองน้ำกลางหมู่บ้านปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเรียกสั้นๆว่าบ้านสี่เหลี่ยม

บ้านสี่เหลี่ยมถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในตำบลเจริญสุข ด้วยที่ว่าบ้านสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลเจริญสุข มีภูมิปัญญาชาวบ้านอันหลากหลายที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงและเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดบ้านสี่เหลี่ยม ที่เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนต่างให้ความเคารพบูชาด้วยมีพระเกจิชื่อดังอย่าง หลวงปู่เม้า พลวิริโยเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังได้มีพิธีกรรมต่างๆที่จัดไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่นพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ถือเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนกิจกรรมที่โดดเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือกิจกรรมการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน เพื่อเยี่ยมชมบริเวณรอบรอบหมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและพบปะชาวบ้านในชุมชนและสามารถพูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเองตามแบบฉบับของชาวบ้าน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีแปลงเกษตรต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและสัมผัสด้วยตัวเองได้ เช่น แปลงเพาะปลูกเห็ดฟางจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะ เห็ดฟางและสามารถทดลองทำด้วยตัวเองได้ นอกจากนั้นยังมีการทำขนมไทยสูตรโบราณเช่นขนมครกและข้าวหลาม รวมไปถึงกล้วยฉาบที่เป็นสินค้าของคนในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำและอุดหนุนเพื่อเป็นของฝากได้อีกด้วย สื่อถึงความเป็นอยู่ภูมิปัญญาต่างๆที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและศึกษาเพื่อเป็นความรู้แก่นักท่องเที่ยว

 

ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนตำบลเจริญสุขให้นึกถึงหมู่บ้านสี่เหลี่ยมจึงเป็นที่มาของคำว่า  กาลครั้งหนึ่ง ณ สี่เหลี่ยม

อ้างอิง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสี่เหลี่ยม อ.เฉลิมพระเกีรติ จ.บุรีรัมย์  https://www.youtube.com/watch?v=UG6F19rU-Zw

วิดีโอประจำเดือน

ED05 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและเป็น OTOP เศรษฐกิจของชุมชน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์( วิดีโอประจำเดือนกันยายน )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) http://u2t.bru.ac.th/​ คณะครุศาสตร์ http://edu.bru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.bru.ac.th/​

อื่นๆ

เมนู