ดิฉัน  นางสาวสุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนได้เริ่มพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่10 -13 กุมภาพันธ์  2564  ณ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลหนองยายพิมพ์มีทั้งหมด10 หมู่บ้าน ดิฉันเเละทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจทั้งหมดจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้เเก่ บ้านหนองยาง บ้านหนองถนน บ้านหนองตารัก บ้านก้านเหลือง เเละบ้านจาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเเบบสอบถามระดับข้อมูลบุคคล เเละครัวเรือนเเละชุมชน (01) เเละสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค-19 (02) เพื่อนำข้อมุลจากการลงพื้นที่สำรวจนำมาเสนอความต้องการชุมชนสู่มหาลัย เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้เเก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

   

     จากที่ดิฉันได้สำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป  ส่วนมากผลผลิตจะอุปโภคเเละบริโภคเองหรือจำหน่ายบ้างเล็กน้อย ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทำให้หนี้สินรุมเร้า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนมากขาดเเคลนเงินทุนสำหรับทำนาทั้งค่าพันธุ์ข้าวปลูก ปุ๋ย ยาฆ่าเเมลง เพราะการทำนาเเต่ละรอบใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้ผลผลิต เงินทุนที่ใช้สำรองในการผลิตไม่เพียงพอ  ปัญหาอีกประการหนึ่งของชาวนาคือ มีความเสี่ยงสูงจากความไม่เเน่นอนของธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ บางปีน้ำมากไปก็ไม่ได้ผลผลิต เเล้งไปไม่มีน้ำทำนา น้ำไม่พอผลผลิตก็ตกต่ำ เเละยังได้ผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรกรรมในตลาดลดลง จึงส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ประชาชนจึงมีความต้องการที่อยากพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆเช่น ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนเเละสังคมในตำบล

อื่นๆ

เมนู