ข้าพเจ้า นายกิตติภัฎ  ปิ่นแก้ว นักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ในตำบลหนองกง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 และ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมาย ให้เก็บข้อมูลทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ 1. หมู่ 1 หนองกง 2. หมู่ 2 โคกพัฒนา  3. หมู่ 5 ตาตึ๊ด ก่อนที่จะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคณะอาจารย์ ได้มีการประชุม ชี้แจงเรื่องเอกสารต่างๆ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของหมู่บ้าน ทำให้ผมได้รู้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองกง ส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำนา แล้วก็จะมีของขึ้นชื่ออีกอย่างคือ ผ้าซิ่นตีนแดง

ต่อมาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน โดยการประกาศให้ลูกบ้านทราบ ว่าจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นง่ายขึ้น

และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน จริงๆ ว่าความต้องการของประชาชนจริงๆแล้วนั้นต้องการอะไร

 

อื่นๆ

เมนู